Home » Articole » Știri » Strategia de dezvoltare a municipiului Drobeta Turnu Severin

Strategia de dezvoltare a municipiului Drobeta Turnu Severin

postat în: Știri 0

În cazul municipiului Drobeta Turnu Severin – aşezare urbană cu peste 100.000 locuitori, aspect care îi conferă gradul II de importanţă în categoria centrelor urbane, este necesară stabilirea unor obiective strategice care să aibă în vedere cel puţin două considerente, de mare relevanţă pentru contextul actual în care localităţile urbane sunt beneficiari eligibili ai instrumentelor structurale prin care se implementează politica de coeziune:

 • direcţiile de dezvoltare naţionale şi regionale trasate prin demersurile programatice ale autorităţilor locale centrale şi actorilor regionali, pe baza unui vast proces consultativ în care au fost antrenaţi reprezentanţi ai categoriilor de beneficiari, şi care la rândul lor urmăresc fidel orientările strategice comunitare;
   
 • modelul „oraşului european” – o direcţie de urmat stabilită de comun acord de către statele membre prin Carta Leipzig, şi care stă la baza noii politici urbane europene prin care se urmăreşte dezvoltarea unitară şi integrată a centrelor urbane din punct de vedere, economic, social, cultural.

Astfel, s-au propus următoarele obiective strategice:

 • Dezvoltarea urbană
 • Dezvoltarea economică şi turism
 • Dezvoltarea comunitară
 • Modernizarea administraţiei publice locale

Fiecare direcţie de dezvoltare urmăreşte anumite obiective specifice şi care, la rândul lor, permit stabilirea unor tipuri de acţiuni care să îşi găsească aplicabilitatea în condiţiile de eligibilitate pentru diversele programe operaţionale ale politicii de coeziune.

1. Dezvoltarea urbană urmăreşte:

 • Dezvoltarea infrastructurii de transport
 • Dezvoltarea infrastructurii de mediu
 • Dezvoltarea infrastructurii publice

2. Dezvoltarea economică şi a turismului se realizează prin:

 • Punerea în valoare a moştenirii istorice şi cultural-religioase
 • Valorificarea potenţialului turistic al resurselor naturale
 • Crearea cadrului favorabil pentru dezvoltarea activităţilor economice şi serviciilor, inclusiv a celor conexe activităţilor de turism
 • Profilarea formării şi pregătirii profesionale a resursei umane pe necesităţile locale

3. Dezvoltarea comunitară presupune:

 • Dezvoltarea serviciilor sociale
 • Sprijinirea politicilor culturale
 • Sprijinirea activităţilor de tineret, sport, educaţie
 • Sprijinirea mediului asociativ non-profit

4. Modernizarea administraţiei publice locale

 • Crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti pentru implementarea reformei în administraţia publică
 • Implementarea TIC şi a altor instrumente şi tehnici moderne în sectorul public
 • Creşterea gradului de transparenţă a actului administrativ şi de apropiere de cetăţeni

O constanţă a acţiunilor care pot fi dezvoltate în cadrul acestor direcţii de acţiune este dimensiunea transfrontalieră a acestora, dimensiune care poate fi privită şi separat ca direcţie de dezvoltare de natură teritorială. Eforturile locale pentru diminuarea disparităţilor de dezvoltare pot fi completate cu acţiuni comune intreprinse în contextul parteneriatelor cu autorităţi similare din Serbia şi Bulgaria, oportunitate esenţialăa la care Municipiul Drobeta Turnu Severin are acces, şi care rezultă direct din poziţia sa geostrategică favorabilă.

Resursele necesare pentru urmarea acestor direcţii sunt de natură umană (funcţionari din aparatul propriu de specialitate, consultanţi, colaboratori etc) şi financiară, şi în această categorie intră:

 • Fonduri proprii şi alocate prin programele finanţate de la bugetul de stat;
 • Instrumente structurale prin programele operaţionale;
 • Fonduri gestionate direct de către Comisia Europeană;
 • Credite bancare;
 • Donaţii, sponsorizări.

Evidenţierea contribuţiei dezvoltării zonei de acţiune la atingerea viziunii de dezvoltare a municipiului

Viziuniea strategică de dezvoltare:

Drobeta Turnu Severin va deveni un port dunărean cu o economie relansată, o destinaţie turistică atrăgătatoare, un centru urban revitalizat care va oferi cetăţenilor săi servicii publice ieftine şi de calitate, cu sprijinul unei administraţii modernizate, eficiente şi transparente, toate acestea în contextul ameliorării caracterului periferic al regiunii şi consolidării relaţiilor de cooperare teritorială internaţională.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *