Constantin M. N. Borcia

Scriitor, Fizician, Doctor în chimie, București |

Am fost ajutat de către MultiMedia SRL să public mai multe cărti (spre exemplu „Fascinaţia misterelor”, „Speranţa nemuririi”,etc.) – prin tehnoredactare, design copertă, distribuție librării virtuale şi nu pot să nu remarc profesionalismul, promptitudinea şi amabilitatea cu care am fost onorat şi pentru care sunt deosebit de recunoscător. Desigur că voi colabora în continuare cu această firmă…

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on StumbleUponShare on TumblrPin on PinterestEmail this to someone