Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Mintea » Zombi în filosofie

Zombi în filosofie

postat în: Mintea 0

Un zombi filosofic în filozofia minții și a percepției este o ipotetică ființă care, din exterior, este de nedistins de o ființă umană normală, dar nu are o experiență conștientă, qualia sau simțire. De exemplu, dacă un zombi filosofic ar fi împuns cu un obiect ascuțit, nu ar simți nicio senzație de durere, totuși ar putea să se comporte exact ca și cum ar simți durerea (poate spune „au!”, reculul stimulului, și să spună că simte durere).

Noțiunea de zombi filosofic este folosită în principal în experimentele de gândire menite să susțină argumentele (adesea numite „argumente zombi”) împotriva formelor de fizicalism, precum materialismul, behaviorismul și funcționalismul. Fizicalismul este ideea că toate aspectele naturii umane pot fi explicate prin mijloace fizice: în mod specific, toate aspectele naturii și percepției umane pot fi explicate din punct de vedere neurobiologic. Unii filozofi, cum ar fi David Chalmers, susțin că, din moment ce un zombi este definit ca fiind fiziologic de nedistins de ființele umane, chiar și posibilitatea lui logică ar fi o refutare clară a fizicalismului, deoarece ar stabili că existența experienței conștiente este un fapt cauzal ilogic. Cu toate acestea, fizicieni precum Daniel Dennett contracarează ideea că zombii fiziologici ai lui Chalmers sunt logic incoerenți și astfel imposibili.

Tipuri de zombi

Deși zombii filozofici sunt utilizați pe scară largă în experimentele gândirii, articularea detaliată a conceptului nu este întotdeauna aceeași. Zombii filozofici au fost introduși în primul rând pentru a argumenta împotriva anumitor tipuri de fizalicism, cum ar fi behaviorismul, conform căruia stările mentale există doar ca un comportament: credință, dorință, gândire, conștiință și așa mai departe, sunt pur și simplu anumite tipuri de comportament sau tendințe comportamentale. Un zombi filozofic care nu poate fi distins în mod comportamental de o ființă umană normală, dar nu are experiențe conștiente, nu este logic posibil conform behavioristului, deci un apel la posibilitatea logică a unui zombi filozofic furnizează un argument că behaviorismul este fals. Susținătorii argumentelor zombi acceptă în general că zombii filozofici nu sunt fizic posibili, în timp ce oponenții neagă că sunt metafizici sau chiar doat logic posibili.

Ideea unificatoare a unui zombi este cea a unui om care nu are nicio experiență conștientă, dar se pot distinge diferite tipuri de zombie folosite în experimente de gândire diferite, după cum urmează:

 • Un zombi comportamental care nu poate fi diferențiat comportamental de un om.
 • Un zombi neurologic care are un creier uman și care, în general, nu poate fi diferențiat fiziologic de un om.
 • Un zombi fără suflet care nu are suflet.

Argumentele zombi

Argumentele zombi sprijină adesea linii de raționament care urmăresc să arate că zombii sunt metafizic posibili pentru a susține o formă de dualism – în acest caz, ideea că lumea include două tipuri de substanță (sau poate două tipuri de proprietăți); mentală și fizică. Conform fizicalismului, faptele fizice determină toate celelalte fapte. Deoarece orice faptă alta decât cea a conștiinței poate fi considerată aceeași pentru un zombi filozofic și un om normal conștient, rezultă că fizicalismul trebuie să susțină că zombii filozofici nu sunt fie posibili, fie sunt la fel ca oamenii normali.

Argumentul zombi este o versiune a argumentelor modale generale împotriva fizicalismului, cum ar fi cel al lui Saul Kripke și tipul de fizicalism cunoscut sub numele de teoria identității de tip. În 1970, Thomas Nagel și Robert Kirk (1974) au susținut mai multe astfel de argumente, dar argumentul general a fost cel mai bine dezvoltat în detaliu de David Chalmers în The Conscious Mind (1996). Potrivit lui Chalmers, se poate concepe în mod coerent o întreagă lume zombi, o lume care nu poate fi deosebită fizic de această lume, dar căreia îi lipsește complet o experiență conștientă. Omologul fiecărei ființe conștiente din lumea noastră ar fi un zombi filozofic. Devreme ce o astfel de lume este concepută, Chalmers pretinde că este posibilă din punct de vedere metafizic, ceea ce este tot ceea ce cere argumentul. Chalmers afirmă: „Probabil că zombii nu pot fi naturali: probabil că nu pot exista în lumea noastră, cu legile naturii”. Structura rezultantă a versiunii lui Chalmers a argumentului zombie este după cum urmează:

 1. Conform fizicalismului, tot ceea ce există în lumea noastră (inclusiv conștiința) este fizic.
 2. Astfel, dacă fizicalismul este adevărat, o lume posibilă din punct de vedere metafizic, în care toate faptele fizice sunt aceleași cu cele din lumea reală, trebuie să conțină tot ceea ce există în lumea noastră reală. În special, experiența conștientă trebuie să existe într-o astfel de lume posibilă.
 3. De fapt, putem concepe o lume care nu poate fi deosebită de lumea noastră, dar în care nu există conștiință (o lume zombi). Din aceasta (susține Chalmers) rezultă că o astfel de lume este posibilă metafizic.
 4. Prin urmare, fizicalismul este fals. (Concluzia rezultă din 2 și 3 prin modus tollens.)

Cele de mai sus sunt o formulare puternică a argumentului zombi. Există și alte formulări ale argumentului tip zombi care urmează aceeași formă generală. Premisele argumentelor zombi generale sunt impuse de premisele tuturor argumentelor zombi specifice. Un argument general despre zombi este în parte motivat de posibilele dezacorduri între diferitele opinii anti-fizicaliste. De exemplu, o viziune anti-fizicalistă poate afirma în mod constant că zombii filosofici sunt metafizic imposibili, dar calitatea inversată (cum ar fi spectrele inversate) sau lipsa de qualia (parțial zombi) sunt metafizic posibile. Premisele privind qualia inversată sau zombi parțial pot înlocui premisele referitoare la zombii filosofici pentru a produce variații ale argumentului zombi. Posibilitatea metafizică a unei lumi care nu poate fi diferențiată fizic, fie cu qualia inversată, fie cu zombii parțiali, ar implica faptul că adevărurile fizice nu necesită metafizic adevăruri fenomenologice. Pentru a obține forma generală a argumentului zombi, se consideră propoziția „P” ca fiind adevărată dacă și numai dacă se obține conjuncția tuturor adevărurilor microfizice ale lumii noastre, se consideră propoziția „Q” ca fiind adevărată dacă se obține un adevăr fenomenologic, care se obține în lumea reală. Argumentul general funcționează după cum urmează.

 1. Se consideră că P este adevărat și Q nu este adevărat.
 2. Dacă se consideră că P este adevărat și Q nu este adevărat, atunci este posibil din punct de vedere metafizic ca P să fie adevărat și Q să nu fie adevărat.
 3. Dacă este posibil din punct de vedere metafizic ca P să fie adevărat și Q să nu fie adevărat, atunci fizicalismul este fals.
 4. Prin urmare, fizicalismul este fals.

Q poate fi fals într-o lume posibilă dacă se obține oricare dintre următoarele: (1) există cel puțin un invers față de lumea reală (2) există cel puțin o qualia absentă relativ la lumea reală (3) toate ființele conștiente actuale sunt zombi filosofici (toate qualia actuale sunt qualia absente).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *